Badania i analizyZarządzanie strategiczneZarządzanie projektami Szkolenia

Badania i analizy

Profesjonalna i obiektywna analiza sytuacji i otoczenia rynkowego to solidny fundament, który pozwoli postawić właściwą diagnozę stanu przedsiębiorstwa i podjąć trafne decyzje.

Dostarczane przez nas analizy społeczno-gospodarcze rynku, przedsiębiorstw i konkurencji opracowują branżowi eksperci. Tworzymy sektorowe analizy trendów produkcji, cen, struktury handlu zagranicznego, charakterystyki rynku producenta i konsumenta. Lata obecności na rynku i bogate doświadczenia pozwoliły na wypracowanie szerokiej sieci międzynarodowych kontaktów, dzięki której mamy dostęp do najnowszych informacji i badań. Wykorzystujemy jakościowe i ilościowe techniki badawcze.

Oferujemy także badania ewaluacyjne na różnych etapach realizacji projektu. Dają one możliwość oceny adekwatności prowadzonych działań oraz ewentualnej modyfikacji kierunków czy narzędzi.
 

Zarządzanie strategiczne

Aby odnieść sukces na rynku, każda organizacja musi optymalnie wykorzystywać swoje zasoby i wewnętrzny potencjał, stale reagując na wymagania szybko zmieniającego się otoczenia (konkurencji, klientów, uwarunkowania prawne, gospodarcze itp.).

Tworzymy zaawansowane strategie biznesowe i marketingowe przedsiębiorstw, podmiotów sektora publicznego oraz instytucji otoczenia biznesu. Pomagamy dostrzec nowe możliwości rozwojowe, pokonać trudności i sprostać wyzwaniom.

Doradzamy w zakresie restrukturyzacji, w tym fuzji i przejęć, pozyskiwania inwestorów oraz finansowania działalności. Wykonujemy oceny efektywności i konkurencyjności organizacji.

Nasi eksperci pozostają w stałym kontakcie z Klientem, dzięki czemu na bieżąco możemy wymieniać się informacjami i modyfikować przyjęte modele działania, tak aby jak najlepiej odpowiadały aktualnym oczekiwaniom otoczenia.

 

 

Zarządzanie projektami

Dążenie do realizacji różnego rodzaju celów (ekonomicznych, rozwojowych, komunikacyjnych) jest trwale wpisane w działalność każdej organizacji. Nieuchronnie wiąże się z tym także opracowywanie, a następnie wdrażanie projektów – jako ścieżek do osiągania tychże celów, przy równoczesnej minimalizacji ryzyka i zagrożeń.

Skuteczne zarządzanie projektami umożliwia sprawne i owocne wdrażanie zmian w przedsiębiorstwie, połączone ze spójną komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną, dyscypliną finansową i harmonogramem realizacji.

Współpracujemy przy tworzeniu i realizacji projektów i programów wdrożeniowych, edukacyjnych i szkoleniowych. Zapewniamy sprawną komunikację, monitorowanie i raportowanie na bieżąco prowadzonych działań.

Szkolenia

W realizacji przedsięwzięć biznesowych kluczową rolę grają ludzie. Kompetencje, wiedza i zaangażowanie pracowników mogą przesądzić o sukcesie lub porażce nawet najbardziej przemyślanych strategii rozwojowych.

Zakres merytoryczny, metody i narzędzia szkoleniowe określamy indywidualnie, po przeprowadzeniu analizy potrzeb Klienta. Współpracujemy z ekspertami wielu branż gospodarki, aby móc w pełni sprostać wymaganiom Klientów.

Oferujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania na realizację programów szkoleniowych.