Co to RODO

RODO to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

Jakie dane są zbierane

Adresy mailowe, dane niezbędne do podpisania umowy a także przeprowadzenia działań związanych z umową, sporządzenia dokumentacji finansowej.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych jest First Communications Sp. z o.o. Sp. K. ul. Adama Mickiewicza 7/23 15-213 Białystok.

Gdzie dostępne są informacje o twoich danych osobowych?

W sprawach związanych z twoimi danymi osobowymi prosimy o kontakt mailowy: fc@firstcommunications.pl lub pisemnie pod adresem ul. Adama Mickiewicza 7/23 15-213 Białystok.

Do czego wykorzystywane są dane osobowe?

  • Do zgłaszania oraz rozpatrywania umów
  • Do przesyłania publikacji, analiz, zapytań, informacji
  • Do przygotowania umów, protokołów oraz wszelkiej dokumentacji związanej z prowadzonymi działaniami
  • Do wystawiania faktur, rachunków oraz dokumentacji finansowo-rozliczeniowej związanej z prowadzonymi działaniami
  • W celach archiwalnych (dowodowych)

Komu możemy przekazać dane ?

Twoje dane są udostępniane wyłącznie dostawcom usług informatycznych, dane nie są przekazywane za granicę.

Czy dane są przetwarzane w sposób automatyczny w tym m.in. poprzez profilowanie ?

Nie, dane nie są wykorzystywane do automatycznego przetwarzania.

Jakie czynności możesz podjąć w sprawie swoich danych?

  • Uzyskać informację o przetwarzanych przez Nas danych
  • Zażadać sprostowania, usunięcia lub ograniczenie przetwarzania swoich danych
  • Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
  • Wycofać zgodę na przetwarznanie danych osobowych
  • Wprowadzić zmiany do obecnie przetwarzanych danych

Czy musisz podać Nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania Twoich danych niemożliwe jest dostarczanie przez Nas wszystkich materiałów.

Czy wyrażenie zgody jest obowiązkowe ?

Wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe lecz brak jej wyrażenia skutkuje brakiem dostarczenia przedmiotów których ta zgoda dotyczy.